فیبروز چیست:
نام تکنیک هاشور ابرو انحصاری کمپانی Phi اروپاست که الگوی هاشور را از نام کمپانی خود نامگذاری کرده و کلمه فیبروز از دو کلمه فی و بروز تشکیل شده phi+brows
و لاین های مختلف را از ترکیب کلمه phi با لاین مورد نظر نام گذاری کرده.
مثل: phi+lash   Phi+contour    Phi+nails
و پرسیدن این سوال که فرق فیبروز و هاشور چیست سوال کاملاً اشتباهی است.  مثل اینکه از کسی بپرسیم فرق بنز با ماشین چیست؟ بنز هم نوعی اتومبیل است که از نام شرکت خودروسازی بنز نامگذاری شده است